Friday, March 18, 2011

Paluks puhast õhku ... ehk igaüks saab kaasa aidata keskkonna puhtusele

Kas ja kui paljusid inimesi häirib õhusaaste ? Esitasin endale sellekohase küsimuse ja sai natuke uuritud. Ilmselt huvitaks puhas õhk paljusid, aga kas ise on selle jaoks võimalik midagi reaalset ära teha ?

Loodan, et on. Keskkonnainspektisoon ootab kõnesid või e-maile numbrile 1313 (e-maili aadress 1313@rescue.ee), kui keegi märkab:

  • keskkonnareostust või reostusohtu
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki* või muud ebaseaduslikku looduskasutust
  • surnud või haavatud ulukit **
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
  • loomade julma kohtlemist
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist
Oleme ise viimastel nädalatel vast iga nädal korra infot andnud Keskkonnainspektsioonile õhureostuste kohta Tallinnas või lähiümbruses, kui need on eriti ebameeldivad olnud. 

Loodan, et mida aktiivsemad inimesed ise on, seda rohkem ka Eesti riigi tasandil teadvustatakse, et keskkonnaga ei ole Eestis kaugeltki mitte igal pool asjad head. 

Seega, olgem aktiivsed teavitama keskkonna-alastest probleemidest, seda suurem on ka tõenäosus, et midagi hakkab kunagi muutuma !

Suuri laevu pööratakse ikka aeglaselt ...


No comments: