Thursday, November 5, 2009

Miks kõik ei peaks prügi sorteerima ?

Vaatamata sellele, et 01. jaanuarist 2008 on prügi sorteerimine kohustuslik, ei ole suur hulk inimesi seda selgeks saanud. Seda enam, et eraldi tuleb koguda vaid jäätmed, mida on võimalik keskkonnahoidlikul moel taaskasutada:

• vanapaber,
• pakendijäätmed,
• biolagunevad aia-ja pargijäätmed,
• ohtlikud jäätmed ja probleemtooted.

Kindlasti on jäätmete sorteerimine kohustuslik korteriühistutele. Eramajaelanikud peavad oma kodumajapidamises sorteerimise ise korraldama. Kõige raskem on enamusel inimestest ilmselt oma igapäevaharjumusi muuta, aga kui see ükskord ette võetakse, siis seda järgima hakata on lihtsamast lihtsam.

On teada, et lastele meeldib uusi asju õppida ja miks mitte neid õpetada prügi sorteerides loodust säästma. Ja siis on keegi, kes tuletab meelde asjad, mis on olulised!

Lisan ühe pildi elust, millel on näha, kuidas tavaline prügi sorteerimine kortermajas välja näeb. On neid, kes on tublid ja sorteerivad pügi vastavalt konteineritele ja on neid, kellele see üldse korda ei lähe, nullides oma tegevusega kaaskodanike vaeva. Siit ka soovitus, et kui ei taha või oska keskkonnasõbralikult toimida, siis võiks kogu prügi rahuliku südamega ühte konteinerisse visata, sest prügiveofirmad võivad konteineri, kuhu on mittesobivat prügi visatud, viia prügimäele ja nii sattuvad sinna ka need jäätmed, mida muidu oleks saanud ümber töödelda !

Nii nagu juhtimises ja ka muus elus kehtib ka prügi sorteerimisel tuntud „kindla ja tühja“ põhimõte. Suur osa korruselamute inimestest sorteerib oma prügi õigesti – kindel. Väike osa inimestest ei jaga prügi sorteerimisest midagi ja ei sorteeri seda õigesti – tühi. Kindla ja tühja kombinatsioon annab tulemuseks tühja ja konteiner, mille sisu oleks muidu läinud taaskasutuseks, sõidab suure tõenäosusega prügimäele.

No comments: